Klasa Oboju - AM Katowice
ObójUczestnicy 2018

Koło Naukowe

Cel istnienia:

Koło Naukowe Oboistów powinno stać się forum skupiającym wszystkich chętnych do pogłębiania i poszerzania wiedzy w zakresie instrumentalistyki obojowej, a szczególnie obszarów muzyki wykraczającej poza wymogi programowej studiów.
Powinno być miejscem, gdzie studenci sami określą badaną tematy znajdując interesujące ich zagadnienia. Działanie może obejmować też inicjatywy szerszego zasięgu niż tylko uczelniany, ogniskując uwagę środowiska obojowego.

Warunki działania:

Koło Naukowe Oboistów jest otwarte dla wszystkich chętnych studentów. W pracach koła mogą uczestniczyć również absolwenci oraz uczniowie szkół średnich. Działalność koła odbywa się w oparciu o Akademię Muzyczną w Katowicach. Spotkania, które są główną formą działania odbywają się regularnie w uczelni, ale w zależności od potrzeb również poza jej murami. Osobami odpowiedzialnymi za cało kształt funkcjonowania koła są pedagodzy klasy oboju Akademii Muzycznej w Katowicach.
Koło może podejmować inicjatywy mające na celu działanie w środowisku obojowym Śląska, może też zapraszać gości mogących pomóc w badaniu poszczególnych zagadnień.

Założenia programowe:

- Studenci zrzeszeni w kole będą określali główne treści programowe oraz zakres badań, jednak stymulowane to będzie przez pedagogów Akademii.

- Szukanie tematów i obszarów zagadnień wartych zbadania tak w części naukowej, wykonawczej, jak też warsztatowej obejmującej również tematykę budowy instrumentów.

- Stworzenie wieloletniego planu działania obejmującego swoim zasięgiem wszystkich zainteresowanych.

- Założenia programowe, to również próba stworzenia warsztatu podwójnych stroików.

- Obszary badania mogą obejmować takie zagadnienia jak:

- technika gry na oboju
- praktyka wykonawcza
- literatura muzyczna i naukowa na obój
- nagrania płytowe z udziałem oboju
- stylistyka i estetyka gry na oboju
- szkoły i klasy oboju na świecie
- metodyka pracy, uczenia się i wykonawstwa estradowego
- współczesne techniki nagraniowe
- budowa i konserwacja instrumentów
- obój jako instrument w różnych wariantach i różnych epokach