Klasa Oboju - AM Katowice
ObójUczestnicy 2018

Pedagodzy

prof. Tomasz Miczka
Profesor

Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie oboju prof. Edwarda Mandery.

Z chwilą ukończenia studiów podjął pracę jako oboista Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji (obecnie: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia) i z zespołem tym był związany do 2008 roku. Jako członek orkiestry koncertował w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Grał pod batutą takich dyrygentów jak m.in. Leonard Bernstein, Kurt Masur, Jan Krenz, Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Antoni Wit czy Gabriel Chmura. Pracę muzyka orkiestrowego łączył z występami solowymi i kameralnym, mając na swym koncie również nagrania płytowe i archiwalne.

W 1981 r. rozpoczął działalność pedagogiczną jako nauczyciel Państwowego Liceum Muzycznego w Katowicach, a w 1986 został asystentem w macierzystej uczelni. W wyniku postępowania przewodowego uzyskał w 1993 roku kwalifikacje I stopnia (doktorat), a w 1999 kwalifikacje II stopnia (habilitację); od 2002 roku jest zatrudniony jako profesor. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji, następnie był prorektorem ds. artystycznych, studenckich i współpracy z zagranicą. W latach 2008-2016 był rektorem Akademii Muzycznej.

Jest wychowawcą wielu laureatów konkursów muzycznych, pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym „Beskidzkich Warsztatów Obojowo – Fagotowych”.

Kontakt: t.miczka@am.katowice.pl

adt dr hab. Piotr Pyc
Pedagog
Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie, gdzie studiował w klasie prof. Jerzego Kotyczki. Rozpoczął wówczas pracę na stanowisku pierwszego oboisty Filharmonii Śląskiej w Katowicach, a od 2004 roku jest I oboistą oraz solistą (rożek angielski) Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

W charakterze muzyka orkiestrowego wziął udział w ponad 1500 koncertach, współpracując z licznymi zespołami jak m.in. Orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestra Filharmonii Krakowskiej, Polska Filharmonia Kameralna oraz Sinfonietta Cracovia. Występował pod batutą takich mistrzów dyrygentury jak Gabriel Chmura, Christian Eschenbach, Jacek Kaspszyk, Lorin Maazel, Jerzy Maksymiuk Jerzy Semkow, Krzysztof Penderecki, Antoni Wit.

Prowadzi bardzo aktywną działalność solową i kameralną. Brał udział w licznych festiwalach muzycznych, spośród których można wymienić Nordsee oraz Schwetzinger Festspiele w Niemczech, a także Warszawską Jesień.

Ważną część jego pracy stanowi działalność pedagogiczna. Prowadził wiele kursów obojowych oraz uczestniczył w pracach jury krajowych konkursów muzycznych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Muzycznej w Katowicach na stanowisku adiunkta w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji. W roku 2016 po przeprowadzeniu czynności awansowych uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki muzyczne. Jego studenci i uczniowie zdobywają laury na wielu konkursach w Polsce i za granicą.


Kontakt: pyc@interia.pl 

www.piotrpyc.pl
asyst. dr Lorena Mac
Pedagog
Edukację muzyczną rozpoczęła w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Katowicach w klasie skrzypiec. Od roku 1999 kształciła się w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie oboju G. Koszeli.
W latach 2003 do 2008 studiowała w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie oboju prof. Tomasza Miczki.

Brała udział w wielu koncertach solowch i kameralnych. Jako muzyk orkiestrowych zdobywała doświadczenie pod batutą znakomitych dyrygentów: Massimiliano Caldi, Gabriel Chmura, Jan Wincenty Hawel, Krzysztof Penderecki, Mirosław Jacek Błaszczyk.

W roku 2007 została laureatką III nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt: lorenamac@wp.pl